- PROPOZÍCIE -

XCO a E-BIKE XCO SKALICA 2023
Cyklistický pretek na horských bicykloch a horských elektrobicykloch v disciplíne XCO.

Usporiadateľ: BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA o.z., H-TRIATHLON TEAM, HERTLSPORT v spolupráci s mestom SKALICA

Riaditeľ pretekov:
Peter Hertl junior, tel.: +421 907 337 787 hertlsport@hertlsport.sk

Autori trate:
- Peter Hertl junior, Peter Hertl senior, Anton Haršány

Termín konania: 
- 9.9.2023 (sobota)

Miesto konania:
- Zlatnícka dolina -areál BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA (6km od mesta Skalica)
www.bikearenazlatnickadolina.eu/
- pretekať sa bude na XC okruhy BIKE ARÉNY ZLATNÍCKA DOLINA


Trať:
- dĺžka okruhu 4,2km (prevýšenie na 1 okruh 175m), počet okruhov podľa kategórií

- trať preteku je situovaná na XC okruh BIKE ARÉNY ZLATNICKÁ DOLINA

Kancelária pretekov:
- horská chata HERTLSPORT (vedľa kúpaliska), tel: +421 907 337 787

Podmienky štartu:
- preteku sa môžu zúčastniť len pretekári na horskom bicykli alebo horskom elektrobicykli (bez odblokovania). Horské elektrobicykle musia spĺňať normu EPAC /max. rýchlosť el. jednotky max. 25km/h.)

Registrácia:
- ONLINE PRIHLÁŠKA
- na pretek sa môžete prihlásiť do 7.9.2023 do 23:59:59 hod. (online prihlasovanie)
- na pretek sa môžete prihlásiť aj v deň preteku pri prezentácii v čase 8:00-10:20hod. (bez nároku občerstvenie) za zvýšené štartovné

Časový rozpis pretekov:

- 8:00 - 10:20hod. registrácia pretekárov pre všetky kategórie (horská chata HERTLSPORT)
- 10:30 - 10:40 hod. rozprava k preteku (v mieste prezentácie)
- 10:45 - 10:55 hod. zoraďovanie do štartovacieho koridoru (pod bývalou zjazdovkou).
- 11:00hod. ŠTART (štart kategórie E-BIKE)
- 11:05hod. ŠTART (štart ostatných kategórií)

- cc.13:30-14:00h. predpokladané vyhlásenie víťazov všetkých kategórií

Kategórie:
Horské bicykle:
-M1 Muži 15-19 rokov  (zavádzací okruh +4 okruhy), štart 11:05hod, limit na pretek 120min.
-M2 Muži 20-29 rokov (zavádzací okruh + 5 okruhov),  štart 11:05 hod. limit na pretek 120min.
-M3 Muži 30-39 rokov (zavádzací okruh + 5 okruhov), štart 11:05 hod. limit na pretek 120min. 
-M4 Muži 40-49 rokov (zavádzací okruh+ 5 okruhov), štart 11:05 hod. limit na pretek 120min. 
-M5 Muži 50-59 rokov (zavádzací okruh + 4 okruhy), štart 11:05 hod. limit na pretek 120min.
-M6 Muži nad 60rokov a štarší (zavádzací okruh + 3 okruhy), štart 11:05 hod. limit na pretek 120min.
-Z1 Ženy 18-35 rokov (zavádzací okruh + 4 okruhy),  štart 11:05 hod. limit na pretek 120min.

-Z2 Ženy nad 36 rokov a staršie (zavádzací okruh + 3 okruhy), štart 11:05 hod. limit na pretek 120min.

Horské elektrobicykle:
-EM -E-BIKE muži  bez rozdielu veku (zavádzací okruh + 6 okruhov), štart 11:00hod. limit na pretek 120min.
-EZ E-BIKE ženy bez rozdielu veku (zavádzací okruh + 4 okruhy), štart 11:00hod. limit na pretek 120min.

Ceny: 
- prvý traja pretekári v jednotlivých kategóriách medaila + diplom

Štartovné:
- od 1.1.2023 do 7.9.2023 za 15,00,-Euro ( občerstvenie po preteku )
- v deň preteku za 20,00,-EUR ( bez nároku na občerstvenie po preteku )

Občerstvenie:
- v horskej chate HERTLSPORT bude k dispozícii bufet, kde si budete môcť zakúpiť počas celého dňa občerstvenie, prihlásení pretekári do 7.9.2023 dostanú po preteku občerstvenie

Pitný režim:
- pitný režim počas preteku zabezpečuje firma KOMPAVA www.kompava.sk


Podmienky a povinnosti účastníkov:

1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 50,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!! Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky súhlasí zo spracovaním osobných údajov GDPR pre potreby organizácie preteky. Po preteku budú všetky údaje z databázy prihlášok organizátorom vymazané.
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
• Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné servisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.

BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky